задминавам

задминавам
гл. - изпреварвам, предварвам, надпреварвам, надминавам, отминавам
гл. - превъзхождам, надвишавам
гл. - изминавам
гл. - минавам, оставям зад себе си
гл. - настигам, догонвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • авансирам — гл. предплащам, плащам в предплата гл. напредвам, минавам напред, предварвам, задминавам гл. преуспявам, изпреварвам, надминавам, избързвам гл. развивам се, просперирам, прогресирам, еволюирам гл. издигам се, повишавам, издигам гл …   Български синонимен речник

  • догонвам — гл. гоня, стремя се, настигам, застигам, приближавам, стигам, достигам, доближавам, хващам, улучвам, досягам гл. изравнявам се, приравнявам се гл. задминавам …   Български синонимен речник

  • засенчвам — гл. поставям в сянка, хвърлям сянка, осенявам, затулям, забулвам, замъглявам, заоблачавам, затъмнявам, потъмнявам гл. помрачавам, почерням гл. изпреварвам, задминавам, надминавам, превишавам, превъзхождам, изоставям назад гл. покривам се с облаци …   Български синонимен речник

  • изминавам — гл. изхождам, пропътувам, извървявам, обхождам гл. преминавам, изтичам, минавам, отминавам, свършвам, източвам се, вървя, протичам гл. изпреварвам, задминавам гл. обикалям, прекосявам …   Български синонимен речник

  • изпреварвам — гл. задминавам, предварвам, надпреварвам, надварвам, надминавам, вземам преднина, излизам напред, засенчвам гл. избързвам, прибързвам, ускорявам гл. изминавам гл. вземам преднина пред, оставям зад себе си гл. изпълнявам предварително …   Български синонимен речник

  • минавам — гл. преминавам, прекосявам, вървя, следвам, редя се, точа се, нижа се, изнизвам се, източвам се, занизвам се, пребродвам, прехвърлям гл. промъквам се, прониквам, преодолявам гл. протичам, изтичам, тека, отминавам, изминавам, извървявам,… …   Български синонимен речник

  • надбягвам — гл. препускам, надпрепусквам, надпреварвам, надварям, надтичвам, изпреварвам, надминавам, задминавам, надприпквам …   Български синонимен речник

  • надварям — гл. изпреварвам, надминавам, задминавам, оставям назад, минавам напред, вземам надмощие, избързвам …   Български синонимен речник

  • надвишавам — гл. превишавам, стоя отгоре, превъзхождам, надминавам, преминавам, преобладавам, имам превес гл. минавам, задминавам, оставям зад себе си гл. надхвърлям …   Български синонимен речник

  • надминавам — гл. задминавам, изпреварвам, надпреварвам, предварвам гл. надвишавам, превишавам, превъзхождам, преминавам, стоя отгоре, надраствам, надхвърлям гл. вземам преднина пред, оставям зад себе си гл. минавам гл. надвивам, побеждавам, бия гл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”